poniedziałek, 15 marca 2010

Szkoła a rzeczywistość...

Czy w Polsce istnieje problem z nauczaniem w gimnazjach i szkołach średnich? Niestety tak! System szkolnictwa realizuje programy edukacyjne, ale... nie naucza!

Oto niepokojące fakty z naszej szkolnej rzeczywistości...

  • Większość uczelni pedagogicznych nie uczy psychologii nauczania, dlatego wielu nauczycieli nie rozumie jak działa umysł i nie potrafi przygotować materiałów oraz nie ma metod, pozwalających dzieciom zrozumieć i skutecznie przyswoić wiedzę.
  • "Warsztat" wielu pedagogów nie jest rozwijany i nie idzie z duchem czasu, ponieważ brakuje im motywacji do przełamywania schematów i wykraczania poza obowiązujący program minimum. Uczniowie takich nauczycieli mają mniejsze umiejętności i są mniej konkurencyjni na rynku pracy.
  • Obecnie nauczanie skoncentrowane jest w praktyce na rozwijaniu tylko jednego rodzaju inteligencji (głównie w zakresie czytania, pisania i zapamiętywania treści), pomimo faktu istnienia wielu innych jej rodzajów, mających ogromny wpływ na proces nauczania.
  • W szkołach nie promuje się aktywności, inicjatywy i inwencji twórczej uczniów, ponieważ program nauczania nastawiony jest na bezbłędne opanowanie materiału. W efekcie uczniowie uczą się ze strachu przed złą oceną lub jak unikać błędów.
  • Uczeń "zaprogramowany" na unikanie błędów i złych ocen, z obawy przed porażką, blokuje swój potencjał i stara się nie podejmować ryzyka. Dlatego nie rozwija otwartości umysłu i poczucia pewności siebie.
  • Egzaminy wstępne, maturalne czy też pierwsze lata studiów obnażają bezlitośnie poziom wiedzy, jaka wynoszona jest ze szkół i zmuszają uczniów do uzupełniania jej we własnym zakresie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz