piątek, 10 września 2010

Siła tarcia - znaczenie praktyczne

Wyobraź sobie, że zadajesz pytanie o sens siły tarcia. Rozumiesz jej znaczenie techniczne i praktyczne?
Sprawdź na poniższym przykładzie.

Przed tobą leży na poziomej gładkiej podłodze skrzynia z książkami o łącznej masie 20[kg]. Wykaż rachunkowo, że łatwiej jest przesuwać skrzynię po podłodze niż podnosić ją pionowo do góry. Oblicz także stosunek minimalnej siły podnoszenia skrzyni do minimalnej siły przesuwania po podłodze. Przyjmij, że współczynnik tarcia statycznego (skrzynia - podłoga) wynosi 0,1, współczynnik tarcia kinetycznego (skrzynia - podłoga) ma wartość 0,08, natomiast przyspieszenie ziemskie g = 9,8[m/s^2].

Jeśli takie będzie życzenie - podamy rozwiązanie wraz z interpretacją fizyczną omawianych powyżej zjawisk.

środa, 8 września 2010

Powtórka z fizyki wraz z Kwazarem

Jeśli jesteś już w trzeciej klasie liceum, to masz "ostatni dzwonek" na powtórkę materiału z fizyki, jeśli nie uczyłeś się systematycznie. Aby wiedza wyniesiona z jednego działu fizyki procentowała w kolejnym - ucz się w następującej kolejności:

01. Podstawy kinematyki
02. Podstawy dynamiki
03. Praca i energia
04. Ruch bryły sztywnej z elementami statyki
05. Mechanika nieba, czyli prawa rządzące ruchem ciał niebieskich
06. Ośrodki ciągłe, czyli mechanika płynów i ciał stałych
07. Termodynamika
08. Podstawy elektrostatyki
09. Prąd elektryczny stały i proste obwody elektryczne
10. Stacjonarne pole magnetyczne
11. Zjawiska elektromagnetyczne i teoria względności pól Maxwella
12. Ruch harmoniczny prosty i fale mechaniczne z elementami akustyki
13. Drgania elektromagnetyczne, fale elektromagnetyczne i optyka falowa
14. Optyka geometryczna i zaczątki optyki kwantowej
15. Fale materii de Broglie'a i elementarna mechanika kwantowa
16. Fizyka atomu i jądra atomowego
17. Podstawowe wiadomości z astrofizyki (diagram H-R, ewolucja i śmierć gwiazdy itp.)
18. Podstawy fizyki ciała stałego i elementy telekomunikacji.

I... to wszystko ;)

To właśnie w bardzo przystępnej formie proponuje Wasz Kwazar. Pamiętaj - fizyka jest łatwiejsza niż przypuszczasz...

poniedziałek, 6 września 2010

Kwazar w Gimnazjum ;)

Ze względu na duże zainteresowanie gimnazjalistów - Kwazar przygotował ciekawą ofertę.

Od 1 września 2010 arkusze warsztatowe Kursu Kwazara składają się z trzech części:

Część 1 - Dyskutujemy i rozmawiamy o zadaniach powtarzających zagadnienia poruszane w klasach I - III (solidna powtórka przed pójściem do Liceum)

Część 2 - Dyskutujemy i rozmawiamy o zadaniach olimpijskich (głównie "Lwiątko") i staramy się zrozumieć poruszaną tam tematykę (często niezwykle ciekawą i łatwiejszą niż przypuszczasz)

Część 3 - Dyskutujemy i rozmawiamy o zadaniach z testów gimnazjalnych (aby końcowy egzamin z części przyrodniczej - fizyka - nie zaskoczył Cię, a... ucieszył)

Już wkrótce arkusz G0001 będzie ogólnodostępny!

Nie zapominajmy, że jednak Kwazar głównie przygotowuje do matury i do podjęcia studiów, zaś praca z Gimnazjalistami, to... Wasza inicjatywa!

.

piątek, 3 września 2010

Kwazar dziękuje za powierzenie mu Waszej wiedzy z fizyki

Informacja dla chętnych na kursy - lista rezerwowa

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie kursami, w tym roku wyczerpane zostały już wszystkie wolne miejsca!

Osoby chętne na zapisanie się na listę rezerwową, proszone są o wysłanie e-maila z poniższymi danymi oraz koniecznie o telefoniczne potwierdzenie. W przypadku zwolnienia się miejsca będziemy kontaktowali się osobami zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

E-mail zgłoszeniowy na listę rezerwową:

* Imię i nazwisko
* Wiek, klasa, szkoła, miasto
* Oczekiwania wobec kursu
* Ilość godzin
* Dane do kontaktu - telefon i e-mail

.