piątek, 10 września 2010

Siła tarcia - znaczenie praktyczne

Wyobraź sobie, że zadajesz pytanie o sens siły tarcia. Rozumiesz jej znaczenie techniczne i praktyczne?
Sprawdź na poniższym przykładzie.

Przed tobą leży na poziomej gładkiej podłodze skrzynia z książkami o łącznej masie 20[kg]. Wykaż rachunkowo, że łatwiej jest przesuwać skrzynię po podłodze niż podnosić ją pionowo do góry. Oblicz także stosunek minimalnej siły podnoszenia skrzyni do minimalnej siły przesuwania po podłodze. Przyjmij, że współczynnik tarcia statycznego (skrzynia - podłoga) wynosi 0,1, współczynnik tarcia kinetycznego (skrzynia - podłoga) ma wartość 0,08, natomiast przyspieszenie ziemskie g = 9,8[m/s^2].

Jeśli takie będzie życzenie - podamy rozwiązanie wraz z interpretacją fizyczną omawianych powyżej zjawisk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz